top of page

Det Sepatec®-brandisolerede stråtag kan ikke brænde på indersiden.

Glasvævet ligger så tæt op mod stråtaget, at det til trods for sin åbne struktur hindrer en forbrænding af stråmaterialet på den anden side af glasvævet.
Ved forsøg har et stråtags bagside, beklædt med glasvæv, kunnet modstå en kraftig gasflamme i 10 sekunder. Stråmaterialet under glasvævet var bagefter forkullet et godt stykke ind i taget, men ilden kunne, da gasflammen fjernedes, ikke vedligeholde sig selv og slukkedes.


På ydersiden vil en brand efterhånden brede sig til hele tagets flade. Langsomst, hvis branden opstår i rygningen f.eks. fra en faldende glød.
På selve fladen bliver branden hurtigt til en glødebrand.
I siderne og i tagskægget udvikler branden sig kraftigere, fordi ilden her har adgang til stråmaterialet fra alle sider. Efterhånden som tagskæg og vindskeder brænder væk, dæmpes ilden dog.


På grund af den højere temperatur, der opstår ved brand i stråtagets kanter er det nødvendigt med ekstra beskyttelse her.
Det opnås ved at oplægge en bræmme af stenuld mellem glasvæv og stråtag hele vejen rundt i stråtagets kanter og under rygningen.

bottom of page