top of page

I forbindelse med tilbud på nyt stråtag melder der sig mange spørgsmål, som er gode at gøre sig nogle overvejelser omkring inden vi mødes og aftaler grundlaget for at lave et tilbud. Det kan være:

 

 • Nedrivning og bortkørsel af gammelt stråtag

 • Udskiftning af lægter og vindskeder

 • Nye kviste

 • Reparation af skorsten

 • Efterisolering

 • Brandhæmmende undertag Sepatec

 • Tækkerørenes kvalitet og udseende

 • Rygningsmateriale og udformning

 • Nye rygtræer

 • Stillads og presenninger

 • Oprydning efter endt arbejde

 • Tidspunkt for arbejdets udførelse

 

Hvis vi får alle detaljer med er der bedre mulighed for at lave et præcist tilbud. Det er min erfaring at det giver en klarere aftale som lever op til forventningerne, både hvad angår det leverede produkt og prisen. Det giver glade og tilfredse kunder. Til gensidig glæde.

Ring og lad os aftale at mødes for en snak om mulighederne.

 

bottom of page